Köp HYSINGLA ER 60 MG PURDUE

Köp HYSINGLA ER 60 MG PURDUE

kr360.00

Kan jag beställa HYSINGLA ER 60 MG (HYDROCODONE BITARTRATE) ESTENDED-RELEASE TABLETTER FRÅN AUSTRALIEN?

Hysingla ER 60 mg Purdue, Hydrokodon används för att lindra allvarlig pågående smärta. Hydrokodon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioida (narkotiska) analgetika. Det fungerar i hjärnan att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

Categories: ,

Description

BÄSTA PLATS FÖR BESTÄLLNING HYSINGLA ER 60 MG PURDUE I USA

Hysingla ER 60 mg PurdueHydrokodon  används för att lindra allvarlig pågående smärta. Hydrokodon tillhör en klass av läkemedel som kallas  opioida  ( narkotiska ) analgetika. Det fungerar i  hjärnan  att förändra hur din kropp känner och responds to pain.

Använd inte hydrokodon med förlängd frisättning för att lindra smärta som är mild eller det kommer att gå bort om några dagar. Denna  medicinering  är inte för tillfällig användning (“efter behov”).

HUR DU ANVÄNDER HYSINGLA ER 60 MG PURDUE

Läs  Läkemedelshandboken som  tillhandahålls av din  apotekspersonal  innan du börjar ta  hydrokodon och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel regelbundet enligt instruktioner från din läkare, inte som behövs för plötslig (genombrott) smärta. Ta detta läkemedel genom  munnen  enligt din läkare, vanligtvis en gång dagligen (24 timmar från varandra). Förtvätt inte, lick eller annars våt tabletten innan du placerar den i  munnen , eftersom det kan göra det svårare att svälja tabletten. Om din dos är för mer än en tablett ska du ta en tablett åt gången. Ta varje tablett med tillräckligt med vatten för att försäkra dig om att du helt svalker den direkt efter att du har placerat den i  munnen .

Krossa eller tugga inte tabletter med förlängd frisättning. Om du gör det kan du släppa ut läkemedlet samtidigt och öka risken för biverkningar. Dela inte tabletten om de inte har en poänglinje och din läkare eller apotekare berättar att du gör det. Svälj hela eller delad tablett utan att krossa eller tugga.

Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har  illamående kan det hjälpa till att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotek om andra sätt att minska  illamående  (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt).

Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd och respons på behandlingen. Öka inte din dos eller använd detta läkemedel oftare eller längre än vad som föreskrivs. Ditt tillstånd förbättras inte snabbare och risken för biverkningar ökar. Stopp läkemedlet ordentligt när det riktas.

Smärtstillande  medel  fungerar bäst om de används som de första  tecknen på smärta  uppstår. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kan medicinen inte fungera lika bra.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp HYSINGLA ER 60 MG PURDUE”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ