Köp KETAMINE HCL CRYSTAL

Köp KETAMINE HCL CRYSTAL

kr150.00

KÖP KETAMIN HCL CRYSTAL

Kort- och långtidseffekter inkluderar ökad hjärtfrekvens och blodtryck, illamående, kräkningar, domningar, depression, amnesi, hallucinationer och potentiellt dödliga andningssjukdomar. Ketaminanvändare kan också utveckla begär för läkemedlet. Vid höga doser upplever användarna en effekt som kallas “K-Hole”, en “out of body” eller “near-death” -upplevelse.

Categories: ,

Description

KÖP KETAMIN HCL CRYSTAL

Ketamin HCL Crystal , som säljs under varumärket  Ketalar  bland annat, är en  medicin som  främst används för att starta och upprätthålla  anestesi . Det inducerar ett  trance- liknande tillstånd samtidigt som det ger  smärtlindringsedering och  minnesförlust . Andra användningsområden inkluderar  kronisk smärta  och för sedering i  intensivvård . Hjärtfunktion, andning och luftvägsreflexer förblir vanligtvis funktionella under dess effekter. Effekter börjar vanligtvis inom fem minuter när de ges genom injektion med huvudeffekterna på upp till 25 minuter.

Vanliga biverkningar inkluderar psykologiska reaktioner eftersom läkemedlet slits av. Dessa reaktioner kan inkludera  agitation , förvirring eller  hallucinationer . Förhöjt  blodtryck  och muskel tremor är relativt vanliga, medan  lågt blodtryck  och andningsnedgång är mindre så. Spassar i struphuvudet  kan sällan förekomma. Ketamin har klassificerats som en  NMDA-receptorantagonist  men dess mekanismer är inte väl förstådda från 2017.

SMÄRTHANTERING

Ketamin kan användas för postoperativ smärtbehandling. Låga doser av Ketamine HCL Crystal kan minska  morfinanvändning  , illamående och kräkningar efter operation.

Det kan också användas som ett intravenöst analgetikum med opiater för att hantera annars svårt smärta, särskilt om denna smärta är neuropatisk. Det har den extra fördelen att motverka  ryggmärgs sensibilisering  eller  upplindningsfenomen som  upplever sig med  kronisk smärta . Vid dessa doser är de  psykotropa  biverkningarna mindre tydliga och väl hanterade med  bensodiazepinerKetamin är ett smärtstillande medel som är mest effektivt när det används tillsammans med en låg dos  opioid ; eftersom de doser som krävs för adekvat smärtlindring när den används som det enda analgetiska medlet är väsentligt högre och mycket mer sannolikt att ge en desorienterande bieffekt, medan den har analgetiska effekter. En granskningsartikel i 2013 slöt sig till, “trots begränsningar i bredden och djupet av tillgängliga data finns det bevis för att ketamin kan vara ett livskraftigt alternativ för behandling-refraktär cancer smärta”.

Lågdosketamin används ibland vid  behandling  av  komplicerat regionalt  smärtssyndrom (CRPS). En systematisk översyn av 2013 fann endast lågkvalitativa bevis för att stödja användningen av ketamin för CRPS.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp KETAMINE HCL CRYSTAL”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ