Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Sale!

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

kr38.00

Oxycontin 80mg är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla måttlig till svår smärta.

Category:

Description

Oxycontin 80mg

GENERIC NAME(S): Oxycodone

Oxycontin 80mg  Användningar

Detta läkemedel används för att lindra svår pågående smärta (t.ex. på grund av cancer). Oxikodon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioida analgetika. Det fungerar i hjärnan för att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

De högre styrkorna för detta läkemedel (mer än 40 milligram per tablett) bör endast användas om du regelbundet har tagit måttliga till stora mängder opioid smärtstillande medel. Dessa styrkor kan orsaka överdosering (till och med dödsfall) om de tas av en person som inte har tagit opioider regelbundet.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Använd inte förlängd frisättning av oxikodon för att lindra smärta som är mild eller som försvinner om några dagar. Detta läkemedel är inte för tillfällig (“efter behov”) användning.

Hur du använder Oxycontin
Se även avsnittet Varning.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Läs läkemedelshandboken som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta oxikodon med förlängd frisättning och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Ta detta läkemedel enligt ett regelbundet schema enligt din läkares anvisningar, inte efter behov för plötslig (genombrotts) smärta. Ta detta läkemedel med eller utan mat, vanligtvis var 12: e timme. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (som att ligga i 1 till 2 timmar med så lite huvudrörelse som möjligt). Om din illamående kvarstår, kontakta din läkare.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Svälj tabletterna hela. Bryt inte, krossa, tugga eller lös upp tabletterna. Om du gör det kan du frigöra allt läkemedlet samtidigt, vilket ökar risken för överdos av oxikodon.

För att minska risken för kvävning eller problem med att svälja tabletten, ta bara en tablett åt gången om din dos är för mer än en tablett. Blötlägg inte, slicka eller blöta tabletten innan du lägger den i munnen. Var noga med att dricka tillräckligt med vatten med varje tablett för att svälja den helt.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du använder detta läkemedel såvida inte din läkare eller apotekare säger att du kan göra det på ett säkert sätt. Grapefrukt kan öka risken för biverkningar med detta läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Dosen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den längre än föreskrivet. Stoppa läkemedlet ordentligt när så anges.

Innan du börjar ta detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal om du ska sluta eller ändra hur du använder dina andra opioida läkemedel. Andra smärtstillande medel (såsom paracetamol, ibuprofen) kan också ordineras. Fråga din läkare eller apotekspersonal om att använda oxikodon på ett säkert sätt med andra läkemedel.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

Att plötsligt stoppa detta läkemedel kan orsaka abstinens, särskilt om du har använt det under lång tid eller i höga doser. För att förhindra utsättning kan din läkare sänka din dos långsamt. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du har några abstinenssymptom som rastlöshet, mentala / humörförändringar (inklusive ångest, sömnsvårigheter, självmordstankar), vattnande ögon, rinnande näsa, illamående, diarré, svettningar, muskelsmärta eller plötslig förändringar i beteende.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

När detta läkemedel används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Även om det hjälper många människor, kan detta läkemedel ibland orsaka missbruk. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (som överanvändning eller missbruk av droger / alkohol). Ta detta läkemedel exakt enligt föreskrifterna för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality | Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality

oxykontin 80mg biverkningar

Illamående, kräkningar, förstoppning, muntorrhet, svaghet, svettning, yrsel, yrsel eller dåsighet kan uppstå. Några av dessa biverkningar kan minska efter att du har använt detta läkemedel ett tag. Tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras.

För att förhindra förstoppning, äta kostfiber, drick tillräckligt med vatten och träna. Du kan också behöva ta ett laxermedel. Fråga din apotekspersonal vilken typ av laxermedel som passar dig.

För att minska risken för yrsel och yrsel, stå upp långsamt när du reser dig från sittande eller liggande ställning.

Du kanske märker ett tomt tablettskal i avföringen. Detta är ofarligt eftersom din kropp redan har absorberat läkemedlet.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar.

Tala omedelbart till din läkare om du har några allvarliga biverkningar, inklusive: avbruten andning under sömnen (sömnapné), mentala / humörförändringar (såsom agitation, förvirring, hallucinationer), svår mag- / buksmärta, svårigheter att urinera, tecken på binjurarna fungerar inte bra (som aptitlöshet, ovanlig trötthet, viktminskning).

Få medicinsk hjälp omedelbart om du har mycket allvarliga biverkningar, inklusive: svimning, kramper, långsam / grund andning, svår sömnighet / svårigheter att vakna.

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få omedelbar medicinsk hjälp om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningssvårigheter.

Detta är inte en fullständig lista över möjliga biverkningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du märker andra effekter som inte nämns ovan.

Försiktighetsåtgärder

Innan du tar oxikodon, berätta för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot det. eller till andra opioida smärtstillande medel (såsom oxymorfon); eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Tala med din apotekspersonal för mer information.

Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekspersonal om din medicinska historia, särskilt om: hjärnsjukdomar (såsom huvudskada, tumör, kramper), andningsproblem (såsom astma, sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom-KOL), njursjukdom , leversjukdom, psykiska / humörsjukdomar (såsom förvirring, depression), personlig eller familjehistoria av en substansanvändningsstörning (såsom överanvändning av eller beroende av droger / alkohol), mag- / tarmproblem (såsom blockering, förstoppning, diarré på grund av infektion, paralytisk ileus), svårigheter att svälja, urinera svårigheter (t.ex. på grund av förstorad prostata), sjukdom i bukspottkörteln (pankreatit), gallblåsersjukdom.

Detta läkemedel kan göra dig yr eller dåsig. Alkohol eller marijuana (cannabis) kan göra dig mer yr eller dåsig. Kör inte, använd maskiner eller gör någonting som behöver vara vaken tills du kan göra det säkert. Undvik alkoholhaltiga drycker. Tala med din läkare om du använder marijuana (cannabis).

Innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter).

Äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt förvirring, yrsel, dåsighet och långsam / grund andning.

Under graviditeten ska detta läkemedel endast användas när det behövs. Det kan skada ett ofödat barn. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. (Se även avsnittet Varning.)

Detta läkemedel övergår i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Tala omedelbart till läkaren om ditt barn utvecklar ovanlig sömnighet, svårigheter att mata eller andas. Rådfråga din läkare innan du ammar.

Interaktioner

Se även avsnitt Varning och hur man använder.

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel / receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, sluta eller ändra dosen av läkemedel utan din läkares godkännande.

Vissa produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: vissa smärtstillande medel (blandad opioidagonist / antagonister som pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon.

Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam / ytlig andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter såsom annan opioid smärta eller hostlindrande medel (som kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), läkemedel mot sömn eller ångest (såsom alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskler avslappnande medel (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (såsom allergi eller host- och kallprodukter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Andra läkemedel kan påverka avlägsnandet av oxikodon från kroppen, vilket kan påverka hur oxikodon fungerar. Exempel inkluderar azol-antimykotika (såsom ketokonazol), makrolidantibiotika (såsom erytromycin), mifepriston, HIV-läkemedel (såsom ritonavir), rifamyciner (såsom rifabutin, rifampin), vissa läkemedel som används för att behandla anfall (såsom karbamazepin, fenytoin) , bland andra.

Detta läkemedel kan störa vissa laboratorietester (inklusive amylas / lipasnivåer), vilket kan orsaka falska testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

relaterade länkar

Does Oxycontin interact with other medications?

Överdos

Om någon har överdoserat och har allvarliga symtom som att gå över eller andas, ge dem naloxon om det finns, ring 911. Om personen är vaken och inte har några symtom, kontakta ett giftkontrollcenter omedelbart. Amerikanska invånare kan ringa sitt lokala giftkontrollcenter på 1-800-222-1222. Kanadas invånare kan ringa ett provinsiellt giftkontrollcenter. Symtom på överdosering kan innefatta: långsam / grund andning, långsam hjärtslag, koma.

Anteckningar
Dela inte detta läkemedel med andra. Att dela det strider mot lagen.

Detta läkemedel har ordinerats endast för ditt nuvarande tillstånd. Använd det inte senare för ett annat tillstånd om inte din läkare har sagt att du ska göra det. En annan medicinering kan vara nödvändig i så fall.

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du skulle ha naloxon tillgängligt för att behandla opioidöverdosering. Lär din familj eller hushållsmedlemmar om tecknen på en överdos av opioider och hur man behandlar den.

Missad dos
Om du saknar en dos, hoppa över den missade dosen. Ta din nästa dos vid ordinarie tid. Fördubba inte dosen för att komma ikapp.

Lagring
Förvara vid rumstemperatur utom ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll alla mediciner borta från barn och husdjur. Se även avsnittet Varning.

Spola inte mediciner ner på toaletten och häll dem inte i avloppet såvida du inte har instruerats om det. Kassera produkten ordentligt när den har gått ut eller inte längre behövs. För mer information, läs läkemedelsguiden eller kontakta din apotekspersonal eller det lokala avfallshanteringsföretaget.

oxycontin 80mg oxycontin 80mg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp oxycontin 80mg online i Sverige | good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ