Köp PALLADONE 12 MG HYDROMORPHONE

Köp PALLADONE 12 MG HYDROMORPHONE

kr270.00

KÖP PALLADONE 12 MG HYDROMORPHONE

Palladon 12 mg hydromorfon förlängd frisättning Kapslar  är aa mu-opioid som används för att hantera smärta hos patienter med opioidtoleranta patienter som är tillräckligt stora för att kräva långvarig opioidbehandling dagligen och vilka alternativa behandlingsalternativ är otillräckliga.

Categories: ,

Description

Köp Palladon 12 mg hydromorfon HCl förlängd-release 60 kapslar på nätet

Palladone 12 mg hydromorfon HCl  förlängd frisättning är aa mu- opioid  används för att  hantera smärta i opioidtoleranta patienter  allvarliga nog för att kräva dagligen, runt dygnet,  långtids opioid behandling  och för vilka alternativa behandlingsalternativ är otillräckliga. Vanliga biverkningar av palladon inkluderar:

Dos av  palladon 12 mg hydromorfon HCl  är individualiserad för varje patient, med beaktande av patientens tidigare  analgetiska  behandlingserfarenhet och riskfaktorer för missbruk, missbruk och missbruk. Palladon kan interagera med alkohol, lugnande medel, hypnotika, lugnande medel, generellt anestetika, fenotiaziner, andra opioider, pentazocin, nalbupin, butorfanol,  buprenorfin , monoaminoxidashämmare (MAOI) och antikolinerger. Tala om för din läkare alla mediciner och tillägg du använder. Palladon rekommenderas inte för användning under graviditet. Det kan skada ett foster. Om det används under graviditet kan det orsaka  abstinenssymptomhos en nyfödd. Detta läkemedel passerar in i bröstmjölk och kan skada ett ammande barn. Amning rekommenderas inte när du tar Palladone. Uttagssymtom kan uppstå om du plötsligt slutar ta detta läkemedel.

Vår  Palladon 12 mg hydromorfon HCl-  förlängd frisättning Biverkningar Drug Center ger en överblick över tillgänglig läkemedelsinformation om de potentiella biverkningarna när du tar medicinen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp PALLADONE 12 MG HYDROMORPHONE”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ