Köp TRAMADOL 200MG HYDROCHLORIDE

Köp TRAMADOL 200MG HYDROCHLORIDE

kr259.40

KÖP HURTIGT TRAMADOL 200MG ONLINE, VAR FÖR ATT KÖP HJÄLPT TRAMADOL 200MG TABLETTER

Utvidgad frisättning (ER):
18 år eller äldre (tramadol-naiv): 100 mg oralt en gång om dagen
-Individuellt titrera i 100 mg-steg var 5: e dag till en effektiv dos som minimerar biverkningar
-Maximal dos: 300 mg / dag

Categories: ,

Description

TRAMADOL C’EST POURQUOI? VAR FÖR KÖP EN TRAMADOL, KÖP 300 TRAMADOL, TRAMADOL FÖR HEADACHE.

VAD ÄR TRAMADOL 200MG HYDROCHLORIDE?

Tramadol 200 mg hydroklorid är en  narkotisk-liknande  smärtstillande medel.

Tramadol 200 mg används för att behandla måttlig till  svår smärta .

Tramadol 200mg hydroklorid, Tramadols  förlängd frisättningsform  är för behandling av smärta dygnet runt  . Tramadols förlängd frisättningsmedel är inte avsedd   för användning på grund av smärta.

VIKTIG INFORMATION

Du ska inte ta tramadol om du har svåra andningssvårigheter, blockering i magen eller tarmarna eller om du nyligen använt alkohol, lugnande medel, lugnande medel, narkotisk medicin eller en MAO-hämmare (isokarboxazid, linezolid,  metylenblå  injektion, fenelzin, rasagilin, selegilin, tranylcypromin och andra).

Tramadol kan sakta ner eller stoppa andningen och kan vara vanabildande. MISBRUK AV DENNA LÄKEMEDEL KAN ORSAKA ADDITION, ÖVERDOS, ELLER DÖD, särskilt hos barn eller andra personer som använder receptet utan recept.

Tramadol ska inte ges till barn yngre än 12 år. Ultram ER  bör inte ges till någon yngre än 18 år.

Om du tar tramadol under graviditeten kan det orsaka livshotande abstinenssymptom hos nyfödda.

Dödliga biverkningar kan uppstå om du använder detta läkemedel med alkohol eller med andra droger som orsakar sömnighet eller sakta ner andningen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp TRAMADOL 200MG HYDROCHLORIDE”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ