Köp zopiklon online i Sverige | 100% good quality

Sale!

Köp zopiklon online i Sverige | 100% good quality

kr40.00

Zopiklon är en typ av sömntabletter som kan tas för att behandla dåliga sömnlöshet.

Category:

Description

Zopiklon

Om zopiklon
Nyckelfakta
Vem kan och kan inte ta zopiklon
Hur och när man ska ta det
Bieffekter
Hur man hanterar biverkningar
Graviditet och amning
Varningar med andra läkemedel
Vanliga frågor

1. Om zopiklon

Zopiclone är en typ av sömntabletter som kan tas för att behandla dåliga anfall av sömnlöshet.

Det hjälper dig att somna snabbare och hjälper också till att hindra dig från att vakna under natten.

Zopiclone kommer som tabletter. Det kommer också som en vätska för människor som har svårt att svälja tabletter, men detta måste beställas speciellt av din läkare.

Detta läkemedel är endast tillgängligt på recept.

2. Viktiga fakta

Zopiclone tar ungefär 1 timme att arbeta.
Zopiclon förskrivs vanligtvis bara i 2 till 4 veckor. Det beror på att din kropp snabbt vänjer sig vid det och efter den här tiden är det osannolikt att det har samma effekt. Din kropp kan också bli beroende av den.
Vanliga biverkningar är en metallsmak i munnen, en torr mun och sömnighet under dagen.
Drick inte alkohol medan du är på zopiklon. Att ha dem tillsammans kan få dig att sova djupt där du har svårt att vakna.
Zopiclone kallas också av varumärket Zimovane.
3. Vem kan och kan inte ta zopiklon
Zopiclon kan tas av vuxna över 18 år.

Det är inte lämpligt för vissa människor.

För att säkerställa att zopiklon är säker för dig, berätta för din läkare om du:

har haft en allergisk reaktion mot zopiklon eller andra läkemedel tidigare
har lever- eller njurproblem
har myasthenia gravis, en sjukdom som orsakar muskelsvaghet
har andningsproblem eller sömnapné (där du slutar andas under korta perioder medan du sover)
har haft psykiska problem
har haft problem med alkoholism eller drogmissbruk
försöker bli gravid, redan gravid eller amma

4. Zopiklon Hur och när man ska ta det

Zopiclon tabletter finns i två olika styrkor: 3,75 mg och 7,5 mg.

Den vanliga dosen är att ta en 7,5 mg tablett precis innan du går och lägger dig. Det tar cirka 1 timme att arbeta.

En lägre dos på 3,75 mg kan rekommenderas till att börja med om du är över 65 år eller har njur- eller leverproblem.

Att ta en lägre dos i dessa fall minskar risken för överdriven sömnighet och andra biverkningar.

Svälj tabletten hela. Krossa inte eller tugga det. Du kan ta zopiklon med eller utan mat.

Det är viktigt att ta det exakt som din läkare har sagt. Du kan bli ombedd att ta en tablett endast 2 eller 3 nätter varje vecka, snarare än varje natt.

Vad händer om jag glömmer att ta det?
Om du glömmer att ta det vid sänggåendet, börja bara igen nästa natt.

Ta aldrig två doser samtidigt. Ta aldrig en extra dos för att kompensera för en glömd dos.

Vad händer om jag tar för mycket?
Om du har tagit mer än den ordinerade dosen av misstag, kontakta din läkare för råd.

5. Biverkningar

Inte alla kommer att få biverkningar med zopiklon.

Dessa vanliga biverkningar förekommer hos fler än 1 av 100 personer.

Tala med din läkare eller apotekspersonal om dessa biverkningar stör dig eller inte försvinner:

en bitter eller metallisk smak i munnen eller en torr mun
sömnig eller trött
Allvarliga biverkningar
Allvarliga biverkningar är sällsynta, men du bör kontakta din läkare så snart som möjligt om du:

tappa ditt minne – detta kallas minnesförlust
se eller höra saker som inte är riktiga – dessa kallas hallucinationer
falla över, speciellt om du är äldre
tänk saker som inte är sanna – dessa kallas vanföreställningar
känner mig låg eller ledsen – detta kan vara ett tecken på depression
Allvarlig allergisk reaktion

6. Hur man hanterar biverkningar

Vad ska man göra åt:

en bitter eller metallisk smak i munnen eller en torr mun – om detta stör dig, försök att ta slurkar med vatten och håll lite vatten vid sängen på natten. Att använda munvatten före sänggåendet kan också hjälpa. Välj en som är bra för en torr mun, eftersom vissa kan göra en torr mun värre.
sömnig eller trött – kör inte och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig så. Drick inte någon alkohol eftersom det gör att du känner dig tröttare. Om det inte hjälper, prata med din läkare.

7. Graviditet och amning
Ta inte zopiklon om du är gravid, eftersom det kan skada det utvecklande barnet. Det kan också orsaka biverkningar hos nyfödda barn.

Det finns bevis för att intag av zopiklon kan öka risken för att få ett barn födt tidigt (före 37 veckor) och att barnet har en lägre födelsevikt.

Att ta zopiklon ända till förlossningen kan öka risken för att barnet får abstinenssymptom vid födseln.

För mer information om hur zopiklon kan påverka dig och ditt barn under graviditeten, läs denna bipacksedel på webbplatsen Bäst användning av läkemedel under graviditet (BUMPS).

Zopiklon och amning
Zopiclon övergår i bröstmjölk i små mängder.

Om du måste ta zopiklon, tala med din läkare eller barnmorska om dina utfodringsalternativ.

8. Varningar med andra läkemedel

Vissa läkemedel och zopiklon kan störa varandra och öka risken för biverkningar.

Vissa läkemedel kan öka den dåsiga (sederande) effekten av zopiklon.

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du börjar ta zopiklon om du tar något av följande:

läkemedel för att behandla schizofreni och bipolär sjukdom
läkemedel för att behandla depression
läkemedel mot epilepsi
läkemedel för att lugna eller minska ångest eller för sömnproblem
läkemedel mot hösnuva, utslag eller andra allergier som kan göra dig sömnig (lugnande antihistaminer, såsom klorfenamin eller prometazin)
starka smärtstillande medel (såsom kodein, metadon, morfin, oxikodon, petidin eller tramadol)
erytromycin eller klaritromycin (antibiotika som används för att behandla infektioner)
läkemedel som används för att behandla svampinfektioner (såsom ketokonazol och itrakonazol)
ritonavir (ett läkemedel som används för att behandla hiv-infektioner)
Blandning av zopiklon med naturläkemedel och kosttillskott
Ta inga naturläkemedel som gör att du känner dig sömnig medan du tar zopiklon.

De kan öka din dåsiga (lugnande) effekt av din medicin.

zopiklon zopiklon

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

What is zopiclone?

Zopiclone is used to treat short-term sleep problems or insomnia. It helps if you have difficulty falling off to sleep, wake too early or lie awake for long periods at night. It works on chemicals in your brain to make you relaxed and sleepy.

Zopiclone should only be used for a short time (10 days or less). This is because your body gets used to it quickly and after this time it’s unlikely to have the same effect. Your body can also become dependent on it.

You should only use zopiclone if other non-medication treatments aren’t working, and it’s best to continue to use relaxation techniques while you are taking zopiclone. Read more about insomniasleep and tips to improve your sleeping habits

In New Zealand zopiclone is available as tablets (7.5 mg).

Dose

 • The usual dose of zopiclone is 1 tablet at bedtime.
 • A lower dose (half a tablet) is recommended in older adults (over 65 years of age). Taking a lower dose reduces the risk of excessive sleepiness, which can lead to falls and other side effects.
 • Your doctor will prescribe a short course, usually for 10 days or less.
 • Always take your zopiclone exactly as your doctor has told you. The pharmacy label on your medicine will tell you how much to take, how often to take it and any special instructions.

How to take zopiclone

 • You do not need to take zopiclone every night.
 • Only use zopiclone if you have to. Try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use zopiclone only if you remain awake.
 • Swallow the whole tablet, do not crush or chew it. You can take zopiclone with or without food.
 • Do not take zopiclone if you wake up from your sleep during the night.

Precautions – before starting zopiclone

 • Do you have liver or kidney problems?
 • Do you have breathing problems such as asthma, COPD or sleep apnoea?
 • Are you pregnant or breastfeeding?
 • Do you have dementia?
 • Are you taking any other medicines? This includes any medicines you buy without a prescription, such as herbal and complementary medicines.

If so, it’s important that you tell your doctor or pharmacist before you start zopiclone. Sometimes a medicine isn’t suitable for a person with certain conditions or it can only be used with extra care.

Precautions – while you are taking zopiclone

Extra care is needed when taking zopiclone because it can cause sleepiness and affect your concentration the next day. Drowsiness can last for at least 11 hours after taking your dose.  

Precaution Description
Drinking alcohol Avoid alcohol while you are taking zopiclone, especially when you first start treatment.

 • Drinking alcohol while taking zopiclone causes severe drowsiness and impaired concentration.
 • If you do drink alcohol, drink only small amounts and see how you feel.
Taking other medicines
 • Taking some other medication (such as antihistamines, antidepressants, painkillers) or herbal products with zopiclone may make sleepiness and concentration worse.
 • Check with your pharmacist if you are taking other medicines or herbal products.
Driving Zopiclone is likely to affect your concentration and ability to drive.

 • The effects of zopiclone can last into the following day — effects on driving performance may be significantly impaired for at least 11 hours after taking the medicine.
 • Do not drive until you know how the medication affects you, especially when you first start treatment.
 • Read more on zopiclone and next-day impairment.
Risk of falls Zopiclone can increase your risk of falls because of its affect on concentration and sleepiness, and it can also cause muscle weakness.

Stopping zopiclone suddenly
 • If you have been using zopiclone for longer than a few weeks, do not stop taking it suddenly. It is best to reduce the dose slowly.
 • Suddenly stopping can cause withdrawal symptoms such as anxiety and restlessness, and more sleep problems if you have been taking it for more than 2 weeks.

Side effects

Like all medicines, zopiclone can cause side effects, although not everyone gets them.

Dependence

This is more likely to happen if you have been taking zopiclone for more than a few weeks. Some people are more likely to develop dependence than others and seem to be very sensitive to the cravings. You may be at greater risk if you have mental health problems, such as depression, or a history of substance abuse, including alcohol and recreational drugs.

To reduce your risk of dependence, use zopiclone on only 2 or 3 nights each week, rather than every night. Only use zopiclone if you have to – try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use zopiclone only if you remain awake.

Side effects What should I do?
 • Feeling sleepy
 • Drowsy
 • Dizzy or tired the next day
 • Be careful when driving or using tools until you know how this medicine affects you.
 • These effects put you at risk of falls and injuries especially if you are elderly. Tell your doctor if you are concerned.
 • Do not drink alcohol.
 • A different taste in your mouth
 • Dry mouth
 • These are quite common when you first start taking zopiclone and usually go away with time.
 • Tell your doctor if troublesome.
 • Unusual changes in mood or behaviour
 • Tell your doctor immediately or ring HealthLine.

Learn more

Medsafe Consumer Information Sheets Imovane®

References

 1. Zopiclone New Zealand Formulary
 2. Hypnotics New Zealand Formulary
 3. Zopiclone – indicated for short-term use only June 2019
 4. Zopiclone and next-day impairment Medsafe 2014

What is zopiclone?

Zopiclone is used to treat short-term sleep problems or insomnia. It helps if you have difficulty falling off to sleep, wake too early or lie awake for long periods at night. It works on chemicals in your brain to make you relaxed and sleepy.

Zopiclone should only be used for a short time (10 days or less). This is because your body gets used to it quickly and after this time it’s unlikely to have the same effect. Your body can also become dependent on it.

You should only use zopiclone if other non-medication treatments aren’t working, and it’s best to continue to use relaxation techniques while you are taking zopiclone. Read more about insomniasleep and tips to improve your sleeping habits

In New Zealand zopiclone is available as tablets (7.5 mg).

Dose

 • The usual dose of zopiclone is 1 tablet at bedtime.
 • A lower dose (half a tablet) is recommended in older adults (over 65 years of age). Taking a lower dose reduces the risk of excessive sleepiness, which can lead to falls and other side effects.
 • Your doctor will prescribe a short course, usually for 10 days or less.
 • Always take your zopiclone exactly as your doctor has told you. The pharmacy label on your medicine will tell you how much to take, how often to take it and any special instructions.

How to take zopiclone

 • You do not need to take zopiclone every night.
 • Only use zopiclone if you have to. Try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use zopiclone only if you remain awake.
 • Swallow the whole tablet, do not crush or chew it. You can take zopiclone with or without food.
 • Do not take zopiclone if you wake up from your sleep during the night.

Precautions – before starting zopiclone

 • Do you have liver or kidney problems?
 • Do you have breathing problems such as asthma, COPD or sleep apnoea?
 • Are you pregnant or breastfeeding?
 • Do you have dementia?
 • Are you taking any other medicines? This includes any medicines you buy without a prescription, such as herbal and complementary medicines.

If so, it’s important that you tell your doctor or pharmacist before you start zopiclone. Sometimes a medicine isn’t suitable for a person with certain conditions or it can only be used with extra care.

Precautions – while you are taking zopiclone

Extra care is needed when taking zopiclone because it can cause sleepiness and affect your concentration the next day. Drowsiness can last for at least 11 hours after taking your dose.  

Precaution Description
Drinking alcohol Avoid alcohol while you are taking zopiclone, especially when you first start treatment.

 • Drinking alcohol while taking zopiclone causes severe drowsiness and impaired concentration.
 • If you do drink alcohol, drink only small amounts and see how you feel.
Taking other medicines
 • Taking some other medication (such as antihistamines, antidepressants, painkillers) or herbal products with zopiclone may make sleepiness and concentration worse.
 • Check with your pharmacist if you are taking other medicines or herbal products.
Driving Zopiclone is likely to affect your concentration and ability to drive.

 • The effects of zopiclone can last into the following day — effects on driving performance may be significantly impaired for at least 11 hours after taking the medicine.
 • Do not drive until you know how the medication affects you, especially when you first start treatment.
 • Read more on zopiclone and next-day impairment.
Risk of falls Zopiclone can increase your risk of falls because of its affect on concentration and sleepiness, and it can also cause muscle weakness.

Stopping zopiclone suddenly
 • If you have been using zopiclone for longer than a few weeks, do not stop taking it suddenly. It is best to reduce the dose slowly.
 • Suddenly stopping can cause withdrawal symptoms such as anxiety and restlessness, and more sleep problems if you have been taking it for more than 2 weeks.

Side effects

Like all medicines, zopiclone can cause side effects, although not everyone gets them.

Dependence

This is more likely to happen if you have been taking zopiclone for more than a few weeks. Some people are more likely to develop dependence than others and seem to be very sensitive to the cravings. You may be at greater risk if you have mental health problems, such as depression, or a history of substance abuse, including alcohol and recreational drugs.

To reduce your risk of dependence, use this drug on only 2 or 3 nights each week, rather than every night. Only use this drug if you have to – try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use this drug only if you remain awake.

Side effects What should I do?
 • Feeling sleepy
 • Drowsy
 • Dizzy or tired the next day
 • Be careful when driving or using tools until you know how this medicine affects you.
 • These effects put you at risk of falls and injuries especially if you are elderly. Tell your doctor if you are concerned.
 • Do not drink alcohol.
 • A different taste in your mouth
 • Dry mouth
 • These are quite common when you first start taking this drug and usually go away with time.
 • Tell your doctor if troublesome.
 • Unusual changes in mood or behaviour
 • Tell your doctor immediately or ring HealthLine.

Learn more

Medsafe Consumer Information Sheets Imovane®

References

 1. Zopiclone New Zealand Formulary
 2. Hypnotics New Zealand Formulary
 3. Zopiclone – indicated for short-term use only June 2019
 4. Zopiclone and next-day impairment Medsafe 2014

What is zopiclone?

Zopiclone is used to treat short-term sleep problems or insomnia. It helps if you have difficulty falling off to sleep, wake too early or lie awake for long periods at night. It works on chemicals in your brain to make you relaxed and sleepy.

Zopiclone should only be used for a short time (10 days or less). This is because your body gets used to it quickly and after this time it’s unlikely to have the same effect. Your body can also become dependent on it.

You should only use this drug if other non-medication treatments aren’t working, and it’s best to continue to use relaxation techniques while you are taking this drug. Read more about insomniasleep and tips to improve your sleeping habits

In New Zealand this drug is available as tablets (7.5 mg).

Dose

 • The usual dose of this drug is 1 tablet at bedtime.
 • A lower dose (half a tablet) is recommended in older adults (over 65 years of age). Taking a lower dose reduces the risk of excessive sleepiness, which can lead to falls and other side effects.
 • Your doctor will prescribe a short course, usually for 10 days or less.
 • Always take your this drug exactly as your doctor has told you. The pharmacy label on your medicine will tell you how much to take, how often to take it and any special instructions.

How to take zopiclone

 • You do not need to take this drug every night.
 • Only use zopiclone if you have to. Try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use this drug only if you remain awake.
 • Swallow the whole tablet, do not crush or chew it. You can take this drug with or without food.
 • Do not take this drug if you wake up from your sleep during the night.

Precautions – before starting zopiclone

 • Do you have liver or kidney problems?
 • Do you have breathing problems such as asthma, COPD or sleep apnoea?
 • Are you pregnant or breastfeeding?
 • Do you have dementia?
 • Are you taking any other medicines? This includes any medicines you buy without a prescription, such as herbal and complementary medicines.

If so, it’s important that you tell your doctor or pharmacist before you start this drug. Sometimes a medicine isn’t suitable for a person with certain conditions or it can only be used with extra care.

Precautions – while you are taking zopiclone

Extra care is needed when taking this drug because it can cause sleepiness and affect your concentration the next day. Drowsiness can last for at least 11 hours after taking your dose.  

Precaution Description
Drinking alcohol Avoid alcohol while you are taking this drug, especially when you first start treatment.

 • Drinking alcohol while taking this drug causes severe drowsiness and impaired concentration.
 • If you do drink alcohol, drink only small amounts and see how you feel.
Taking other medicines
 • Taking some other medication (such as antihistamines, antidepressants, painkillers) or herbal products with this drug may make sleepiness and concentration worse.
 • Check with your pharmacist if you are taking other medicines or herbal products.
Driving This drug is likely to affect your concentration and ability to drive.

 • The effects of this drug can last into the following day — effects on driving performance may be significantly impaired for at least 11 hours after taking the medicine.
 • Do not drive until you know how the medication affects you, especially when you first start treatment.
 • Read more on zopiclone and next-day impairment.
Risk of falls This drug can increase your risk of falls because of its affect on concentration and sleepiness, and it can also cause muscle weakness.

Stopping zopiclone suddenly
 • If you have been using this drug for longer than a few weeks, do not stop taking it suddenly. It is best to reduce the dose slowly.
 • Suddenly stopping can cause withdrawal symptoms such as anxiety and restlessness, and more sleep problems if you have been taking it for more than 2 weeks.

Side effects

Like all medicines, this drug can cause side effects, although not everyone gets them.

Dependence

This is more likely to happen if you have been taking this drug for more than a few weeks. Some people are more likely to develop dependence than others and seem to be very sensitive to the cravings. You may be at greater risk if you have mental health problems, such as depression, or a history of substance abuse, including alcohol and recreational drugs.

To reduce your risk of dependence, use this drug on only 2 or 3 nights each week, rather than every night. Only use this drug if you have to – try to fall asleep first using sleep hygiene techniques and then use this drug only if you remain awake.

Side effects What should I do?
 • Feeling sleepy
 • Drowsy
 • Dizzy or tired the next day
 • Be careful when driving or using tools until you know how this medicine affects you.
 • These effects put you at risk of falls and injuries especially if you are elderly. Tell your doctor if you are concerned.
 • Do not drink alcohol.
 • A different taste in your mouth
 • Dry mouth
 • These are quite common when you first start taking this drug and usually go away with time.
 • Tell your doctor if troublesome.
 • Unusual changes in mood or behaviour
 • Tell your doctor immediately or ring HealthLine.

Learn more

Medsafe Consumer Information Sheets Imovane®

References

 1. Zopiclone New Zealand Formulary
 2. Hypnotics New Zealand Formulary
 3. Zopiclone – indicated for short-term use only June 2019
 4. Zopiclone and next-day impairment Medsafe 2014

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp zopiklon online i Sverige | 100% good quality”

WhatsApp WhatsApp oss för snabb beställ